Stilling ledig- daglig leder Trollfjell Friluftsråd

Sør-Helgeland Regionråd har ledig en 2-årig 100% prosjektstilling som daglig leder i Trollfjell Friluftsråd (med mulighet for fast stilling).

Trollfjell Friluftsråd er et nyetablert friluftsråd som skal jobbe i og for kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal og Leka. Friluftsrådet er organisert som et samarbeidsorgan etter kommunelovens §27. Formålet med Trollfjell Friluftsråd er å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet kommer til å ha tett samarbeid med Trollfjell Geopark. Det er mange sammenfallende oppgaver mellom friluftsråd og geopark.

Friluftsrådet etableres som et toårig prosjekt, med mulighet for forlengelse dersom erfaringene fra prosjektperioden tilsier det. Daglig leder vil ha en sentral plass i etablering av en nyopprettet organisasjon med mange varierte oppgaver. Det søkes derfor etter en person som ikke er redd for utfordringer, og som evner å se mulighetene innenfor organisasjonens ansvarsoppgaver.

Den som tilsettes må kunne formidle friluftsrådets arbeid utad, og stå for friluftsrådets administrative arbeid. Kontakt med friluftsorganisasjoner, frivillige lag og foreninger i området og andre geoparker er en vesentlig del av oppgavene.

Den som tilsettes bør også kunne utføre nødvendig utearbeid når behovet dukker opp.

Daglig leders oppgaver

 • Ansvar for daglig drift og utvikling av Trollfjell Friluftsråd
 • Ansvarlig for å iverksette årsmøtet og styrets vedtak
 • Økonomiansvar, budsjettoppfølging
 • Ansvarlig for alle samarbeidsavtaler og tjenestekjøpsavtaler og følge opp disse 
 • Prosjektledelse i mindre prosjekt

Vi ser etter deg med

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Erfaring fra administrasjon/ledelse og gjerne internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Muntlig og skriftlig gode framstillingsevner
 • Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver

Kontorsted: Sør-Helgeland Regionråd, Brønnøysund.

Søknadsfrist 15.08.2016. Tiltredelse snarest.

Send din søknad med vedlegg til arnljot.arntsen@sh-region.no. For mer opplysninger kontakt Arnljot Arntsen, tlf. 75 01 82 01.

Sist oppdatert den 27.jan.2017