Sør-Helgeland PPT

Sør-Helgeland PPT er pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad, samt Nordland fylkeskommune. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er på ca. 13.000 innbyggere.

Les mer på Sør-Helgeland PPTs hjemmeside.

Kontaktinfo

Hilde Torgersen Mørk
Leder
E-post
Telefon 75 01 82 10

Adresse

Besøksadresse: Storgata 51-53

Postadresse: Postboks 317

8901 Brønnøysund