Om Sør-Helgeland

Sør-Helgeland er kystregionen midt i Norge, beliggende i den sørlige delen av Nordland og ved foten av Nord-Norge. Her er det nesten like mange øyer, holmer og skjær som det er innbyggere.

Opplevelser

Regionen består av kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Regionsenteret Brønnøysund er en sjarmerende kystby med et rikt og variert næringsliv og servicetilbud. Rett utenfor byen ligger det fantastiske øyriket. Øyer, holmer og skjær som hviler på en grunn strandflate som strekker seg sør-, nord- og vestover- langt ut i havet. Det unike landskapet blir av mange kalt verdens vakreste kyst.

Med sykkel eller kajakk kan du reise lydløst gjennom øyriket og komme tett på dyreliv, uberørt natur, kulturlandskap og naturkrefter. Det var naturkreftene som i sin tid formet Torghatten, det karakteristiske fjellet med hull tvers igjennom. Tar du turen opp til hullet, vil du bli belønnet med fantastisk utsikt utover øyriket.

I vest ligger Vegaøyan, som ble skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste i 2004. Her kan du padle mellom gamle fiske- og dunvær som ivaretar den unike tradisjonen med ærfugldrift. Det dyrebare dunet fra ea, ærfuglhunnen, blir til verdens letteste og varmeste dyner.

Både Torghatten og Vegaøyan er spennende geologiske fenomener og inngår i Trollfjell Geopark. Geoparken omfatter Sør-Helgeland i tillegg til øya Leka i Nord-Trøndelag, og består av unik geologisk historie og fenomener.

 

Bo og leve

Brønnøysund er trafikknutepunkt på Sør-Helgeland med daglig anløp av Hurtigruten, direktefly til Oslo og Bergen og gode buss- og båtforbindelser. Helikopterbasen i Brønnøysund har utflyging av personell til off-shore installasjoner i nordre del av Norskehavet. Luftambulansen har også base i Brønnøysund med både fly og helikopter.

Kystriksveien (Fv17) går gjennom regionen fra Bindal i sør til Vevelstad nord, og er hovedferdselsåren for innbyggerne i tillegg til en populær turistvei både nasjonalt og internasjonalt.

Kystriksveien og flere ferjesamband knytter Sør-Helgeland sammen til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Med et solid tjenestetilbud og positiv næringsutvikling er regionen et godt sted å både bo og jobbe. Næringsstrukturen er variert med fiskeri, landbruk, havbruk, industri, handel og service. Landbruket står sterkt i alle kommunene. Olje/gass, havbruk og reiseliv er næringer i sterk vekst.

Brønnøysundregistrene er en sentral hjørnesteinsbedrift med bredt kompetansemiljø blant sine 580 ansatte. Torghatten ASA, et av landets største transportkonsern, har hovedsete i Brønnøysund. I Velfjord ligger gruveanlegget og hjørnesteinsbedriften Brønnøy Kalk AS, som produserer kalkstein blant annet til papirindustrien i Europa. Tine Meieriet i Sømna produserer hovedandelen av Norvegia som konsumeres i landet.

Regionen jobber aktivt med tilrettelegging for næringsutvikling og innovasjon, og har ledige industritomter, næringsareal og kaianlegg i flere kommuner.

 

Attraktivt for store og små

Sør-Helgeland byr på et godt og variert skole- og fritidstilbud. Kulturskole og aktivt idretts- og foreningsliv sørger for liv og røre året rundt. Flotte og snille nærturområder legger til rette for naturglede både for liten og stor.

Den frivillige innsatsen i regionen er formidabel når det gjelder arrangement. Sør-Helgeland er vertskap for en rekke festivaler og arrangementer som tiltrekker seg både innbyggere og tilreisende fra fjern og nær. Rootsfestivalen er en musikkfestival som har bygd seg opp til å bli et stort trekkplaster midt på sommeren og skaper positive ringvirkninger for hele regionen.