Styret

Sør-Helgeland Regionråd består av ordførerne i de 5 kommunene på Sør-Helgeland. I tillegg har rådmennene i kommunene tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer

Torhild Haugann, ordfører i Vevelstad (styreleder)

Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy

André Møller, ordfører i Vega

Hans Gunnar Holand, ordfører i Sømna

Britt Helstad, ordfører i Bindal