Styret

Sør-Helgeland Regionråd består av ordførerne i de 5 kommunene på Sør-Helgeland. I tillegg har rådmennene i kommunene tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer

Britt Helstad, ordfører i Bindal

Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna (styreleder)

Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy

André Møller, ordfører i Vega

Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører i Vevelstad

Kontaktinfo

Andrine Solli Oppegaard
Styreleder
E-post
Telefon 75 01 50 11
Mobil 416 94 085