Styret

Sør-Helgeland Regionråd består av ordførerne i de 5 kommunene på Sør-Helgeland. I tillegg har rådmennene i kommunene tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer

Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører i Vevelstad (styreleder)

Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy

André Møller, ordfører i Vega

Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna

Britt Helstad, ordfører i Bindal

Kontaktinfo

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Styreleder
E-post
Telefon 75 03 80 70
Mobil 413 22 388