Styret

Sør-Helgeland Regionråd består av ordførerne i de 5 kommunene på Sør-Helgeland. I tillegg har rådmennene i kommunene tale- og forslagsrett.

Styrets medlemmer

Britt Helstad, ordfører i Bindal (styreleder)

Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører i Vevelstad

Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy

André Møller, ordfører i Vega

Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna

Kontaktinfo

Britt Helstad
Styreleder
E-post
Telefon 75 03 25 18
Mobil 952 74 134