Om regionrådet

Sør-Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.

Formål med virksomheten:

  • Bygge opp felles tilbud
  • Supplere kommunenes tilbud
  • Gjennom samordning og koordinering å utnytte regionens samlede ressurser – både menneskelige og økonomiske – på en mest mulig effektiv måte
  • Få større lokal medbestemmelse på bruken av ressurser som tilflyter regionen fra stat og fylke
  • Medvirke til at regionen får sin rettmessige del av offentlige overføringer
  • Ivareta regionens interesser utad
  • Drive frem næringspolitiske- og samferdselspolitiske saker for regionen

Adresse

Besøksadresse: Storgata 51-53

Postadresse: Postboks 473

8901 Brønnøysund