Vurderer du å starte opp med algeproduksjon, eller er du nysgjerrig på hvilke muligheter algeproduksjon kan skape for deg?

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 11. desember i Brønnøysund.

Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark er ute med ny felles nettside.

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 20. - 21. november i Bindal.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, ønsker å finne alternative løsninger på de kutt/innsparingsforslag som er skissert i vedtak til fylkestinget for Sør-Helgeland.