Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark er ute med ny felles nettside.

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 20. - 21. november i Bindal.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, ønsker å finne alternative løsninger på de kutt/innsparingsforslag som er skissert i vedtak til fylkestinget for Sør-Helgeland.