Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 17. - 18. september. Møtet finner sted på Gamle Doktorgården i Vik, Sømna.

Det er besluttet å flytte møtet i Sør-Helgeland Regionråd fra 19.-20. nov til 26.-27. nov 2018. Møtet finner sted i Bindal.

Trollfjell friluftsråd lanserer TellTur i regionen- et elektronisk system for turregistrering.

Det ble avholdt årsmøte i Sør-Helgeland Regionråd 18. - 19. juni 2018 på Vega.

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 12.-13. mars i Vevelstad.

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 12. - 13. mars 2018. Møte finner sted på kommunehuset i Vevelstad.

Her finner du protokoll fra møtet i Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) som ble avholdt i Mo i Rana 8. februar 2018.

Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) kaller inn til møte i Mo i Rana 8. februar 2018.

12. - 13. mars 2018 er satt som ny møtedato for Sør-Helgeland Regionråd. 5.-6. februar samt 9.-10. april utgår.

I dag lanserer vi ny nettside for Sør-Helgeland Regionråd. Dette gjøres samtidig som alle de fem kommunene på Sør-Helgeland.