Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 23. - 24. september i Bindal. 

Det avholdes telefonmøte i Sør-Helgeland Regionråd 10. oktober. 

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 23. - 24. september. 

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 17. - 18. juni på Vega.

Det avholdes årsmøte i Sør-Helgeland Regionråd 17. - 18. juni 2019 på Vega.

Her finner du protokoll fra møtet i Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) som ble avholdt i Brønnøysund 7. - 8. mai 2019. 

Protokoll OSO Helgeland 7. - 8. mai 2019
f
Protokoll
Vedlegg 1. Sak 19/2019. Tilbakemeldinger
Vedlegg 2. Sak 19/2019
Vedlegg 3. Sak 19/2019. Brev LIS
Vedlegg 4. Sak 21/2019. Vaktberedskap psykisk helse og rus
Vedlegg 5. Sak 23/2019. KEF i kommunen
Vedlegg 6. Sak 26/2019. Studiestruktur NU
Vedlegg 7. Sak 27/2019. DMS Brønnøysund
Vedlegg 8. Sak 30/2019. Videostøttende spessam i nord-forprosjekt 1.0
Vedlegg 9. Sak 31/2019. Brief OSO
Vedlegg 10. Sak 32/2019. Oppfølging av regional utviklingsplan Helse Nord- utlysning av prosjektmidler
Vedlegg 11. Sak 32/2019. Oppfølging av regional utviklingsplan Helse Nord
Vedlegg 12. Sak 33/2019. Pkt 1 Bergensmodellen

 

Prosjektets plandokument (del 1) samt bestemmelser og retningslinjer (del 3) er revidert pr. 10.06.2019.

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd og fellesmøte med Helgeland Regionråd 4. - 5. april 2019 i Mosjøen.

Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) kaller inn til møte i Brønnøysund 7. - 8. mai 2019. 

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.