Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 23. - 24. september i Bindal. 

Det avholdes telefonmøte i Sør-Helgeland Regionråd 10. oktober. 

Det avholdes møte i Sør-Helgeland Regionråd 23. - 24. september. 

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 17. - 18. juni på Vega.

Det avholdes årsmøte i Sør-Helgeland Regionråd 17. - 18. juni 2019 på Vega.

Prosjektets plandokument (del 1) samt bestemmelser og retningslinjer (del 3) er revidert pr. 10.06.2019.

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd og fellesmøte med Helgeland Regionråd 4. - 5. april 2019 i Mosjøen.

Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) kaller inn til møte i Brønnøysund 7. - 8. mai 2019. 

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.