Opplysninger fra foreldre/foresatte

Dette skjemaet skal fylles ut digitalt av foreldre/foresatte, før det skrives ut og signeres. Skjemaet skal inngå i den samlede henvisningen, og foreldre/foresatte bes derfor returnere skjemaet ferdig utfylt til ansvarlig henvisende instans. Dersom du har problemer med å åpne dokumentet, eller opplever andre vansker i forbindelse med utfyllingen av skjemaet bes du kontakte Sør- Helgeland PPT på telefon: 75018210.

OBS OBS!!! Viktig at man laster ned skjemaet til sin datamaskin, åpner den nedlastede filen og fyller inn data i denne. Dersom man fyller ut skjemaet i nettleserutgaven vil all data gå tapt når man forsøker å lagre dokumentet.

PS: Du kan laste ned og lagre skjemaet på din maskin ved å trykke på linken over og deretter høyreklikke på dokumentet som åpner seg i nettleseren din. Trykk deretter "Lagre som"/"Lagre side som..."(i Iexplorer trykker du på diskettikonet oppe i venstre hjørne). 

For å kunne lagre skjemadata må du ha Adobe Reader 8 (eller nyere). Siste utgave av Adobe Reader kan lastes ned her: Adobe Reader

beskrivelse foreldreskjema.jpg

Sist oppdatert den 13.mar.2017