Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 317

8901 Brønnøysund

Besøksadresse

Storgt. 51-53

8900 Brønnøysund

Telefon:   75 01 82 10

e-post:  ppt@sh-region.no

 

 

Ansatte ved Sør- Helgeland PPT

Navn

Stilling

Kontaktperson for

e-post

Hilde T. Mørk

PPT- leder/ spesialpedagog

Barnehagene i Brønnøy og Vega kommune

hilde.t.mork@sh-region.no

Hilde Rasch

Sekretær

 

hilde.k.rasch@sh-region.no

Anne Lund

Sosionom/cand.mag.

BVGS, Salhus skole, Vega barne- og ungdomskole, samt skolene og barnehagen i Vevelstad kommune

anne.lund@sh-region.no

Gjertrud Gaard

Ped Psyk- rådgiver

Skolene i Sømna kommune

gjertrud.gaard@sh-region.no

Tone Mærli

Leksolog/ logoped

Barnehagene i Sømna kommune

tone.marlie@sh-region.no

Magnus Hamre

Ped Psyk - rådgiver

BBU, Hilstad skole og Nordhus skole

magnus.hamre@sh-region.no

Karin Rendal

Spesialpedagog

Prosjektstilling

karin.rendal@sh-region.no

Tove Heide

Spesialpedagog/ saksbehandler

Skolene og barnehagene i Bindal kommune

 

Aud Nilsen

saksbehandler

BBU og BVGS

aud.nilsen@sh-region.no

Sist oppdatert den 22.sep.2017