Trollfjell Geopark

Trollfjell Geopark er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka.

Den geologiske naturarven på Sør-Helgeland og Leka er spesiell og av internasjonal verdi. Gjennom Trollfjell Geopark ivaretas og forvaltes denne verdien for fremtidige generasjoner. Geoparkens formål er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturen ved å bevisstgjøre befolkningen om geologiens rolle i samfunnet.

Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

I Trollfjell Geopark kan du oppleve hvordan geologien skapte – og fremdeles skaper – landskap, biologisk mangfold, kulturhistorie og bosetting. Selv om vi kan finne liknende fenomener andre steder i verden, er synligheten og tilgjengeligheten av dem unik i Trollfjell Geopark.  

Les mer på Trollfjell Geoparks hjemmeside

 

Video- Trollfjell Geopark- Eventyret Helgeland

Kontaktinfo

Magne Ekker
E-post
Telefon 75 01 82 00
Mobil 916 84 465

Adresse

Besøksadresse: Storgata 51-53

Postadresse: Postboks 473

8901 Brønnøysund