Kystplan Helgeland

Kystplan Helgeland (KPH) er en plan for sjøarealene på Helgeland som gir en enhetlig arealforvaltning med like krav og bestemmelser i alle 11 kommuner.

KPH er en arealplan for kommunenes sjøområder. KPH er del av kommunenes overordnede styrings­dokumenter som gir rammer for utvikling av Helgelandskysten og for forvaltning av arealressursene. KPH skal fungere som en informasjons-­ og planleggingskilde for kommunenes innbyggere, for folkevalgte og administrasjonen i kommunene, for organisasjoner, samt næringsliv og sentrale forvaltningsorganer ­med ­flere.­

KPH skal ivareta Helgelands biologiske mangfold og økosystem, samt sikre forutsigbarhet for næringslivet og tilrettelegge for bærekraftig utvikling slik at vi kan fortsette å bo og virke på Helgeland.

Planen har vært ute på høring. Kommunene behandler for tiden innkomne innsigelser og regner med sluttbehandling av planen mai/juni 2019.

Kontaktinfo

Roy Skogsholm
Prosjektleder
E-post
Mobil 977 76 413

Adresse

Besøksadresse: Storgata 51-53

Postadresse: Postboks 473

8901 Brønnøysund