Sør- Helgeland PPT

 

Sør-Helgeland PPT er pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad, samt Nordland fylkeskommune. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er på ca.13.000 innbyggere.

Vår oppgave er å være kommunenes rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

Vi skal yte tjenester i forhold til førskolebarn med særlige behov, barn og ungdom i grunnskole og videregående skole med særlige behov, samt lærlinger, lærekandidater og voksne med særskilte opplæringsbehov.

PP- tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonutvikling mht å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.

 

Kontakt oss

 

 

 

Sist oppdatert den 13.mar.2017