Om regionen

Sør-Helgeland er kystregionen midt i Norge, beliggende i den sørlige delen av Nordland og ved foten av Nord-Norge. Her er det nesten like mange øyer, holmer og skjær som det er innbyggere. Regionen består av kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Totalt bor det ca. 13 200 mennesker i regionen. Samtlige kommuner er kystkommuner med en stor og delvis uutnyttet kystsone.

Fra Bindal i sør til Vevelstad i nord er regionens hovedferdselsåre Fv17. Totalt utgjør Fv17 i regionen ca 80 km.  Med to ferjesamband tar det ca. 2 - 2,5 time å kjøre strekningen Bindal - Vevelstad. Vevelstad er tilknyttet nabokommunen i nord med enda et ferjesamband. Den eneste kommunen som ikke direkte er tilknyttet Fv17 er øykommunen Vega. Vega er tilknyttet nabokommunen Brønnøy via et ferjesamband (Horn - Igerøy) og hurtigbåt. Sambandene tar hhv 45 og 35 minutter. Ved siden av dette har Vega hurtigbåtforbindelse til Sandnessjøen og øyene utenfor, samt ferje til Tjøtta.

Regionen er tilknyttet E6 via Rv76 gjennom Velfjord (Tosenveien, Brønnøy kommune). Dette betyr at kommunene Sømna og Brønnøy kan nå midt-Helgeland direkte mot E6 uten ferjesamband. Bindal kommune i sør er tilknyttet E6 via tettstedet Grong i Nord-Trøndelag. Veistrekningen Rv76 benyttes hovedsakelig for trafikk i nordlig retning.  Mot Sør-Norge benyttes vanligvis ferjesambandet mellom kommunene Sømna og Bindal (Vennesund - Holm).

Fv17 og ferjesambandene knytter Sør-Helgeland sammen til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Med et solid tjenestetilbud og positiv næringsutvikling er regionen et godt sted å både bo og jobbe. Næringsstrukturen er variert med fiskeri, landbruk, havbruk, industri, handel og service. Landbruket står sterkt i alle kommunene. Olje/gass, havbruk og reiseliv er næringer i sterk vekst.

Brønnøysundregistrene er en sentral hjørnesteinsbedrift med bredt kompetansemiljø blant sine 580 ansatte. Torghatten ASA, et av landets største transportkonsern, har hovedsete i Brønnøysund. I Velfjord ligger gruveanlegget og hjørnesteinsbedriften Brønnøy Kalk AS, som produserer kalkstein blant annet til papirindustrien i Europa.

Regionen jobber aktivt med tilrettelegging for næringsutvikling og innovasjon, og har ledige industritomter, næringsareal og kaianlegg i flere kommuner.

Sist oppdatert den 01.aug.2016