Regionrådsmøter 2019

Møteplan 2019
Dato Sted
11. feb Brønnøy
4. apr Mosjøen
17. - 18. jun Vega (årsmøte)
23.-24. sept Bindal
10. okt Telefonmøte
22. nov Telefonmøte
20. des Telefonmøte