Møteplan

1. halvår 2017

13. -14. mars, Vevelstad (opprinnelig 6. - 7. februar)

3. - 4. april, Sømna

19. - 20. juni, Vega (årsmøte)

Sist oppdatert den 26.jan.2017