Møteplan

1. halvår 2017

13. -14. mars, Vevelstad (opprinnelig 6. - 7. februar)

10. mai, Brønnøysund (opprinnelig 3. - 4. april. Sømna)

19. - 20. juni, Vega (årsmøte)

2. halvår 2017

18. - 19. september, Sømna

20. - 21. november, Bindal

11. desember, Brønnøy

Sist oppdatert den 02.aug.2017