Ledige stillinger ved PPT Sør- Helgeland

Ledige stillinger 2017

- Inntil 2 faste 100%stillinger for Pedagogisk psykologisk rådgiver/ spesialpedagog. Ledig fra 1.8.2017

- 100% stilling som PPT- leder. Ledig fra 1.8.2017.

Sist oppdatert den 29.mar.2017