Henvisning til PPT

Henvisning til PPT Det har tidligere vært operert med ulike henvisningsskjema for barnehage og skole, samt for egenhenvisning og henvisning fra andre instanser. Vi har nå utarbeidet et nytt henvisningsskjema som er felles for alle. Ved henvisning til PPT fra barnehager og skoler skal pedagogisk rapport samt opplysninger fra foreldre/foresatte alltid følge med. Det forutsettes at disse skjemaene fylles ut digitalt før de skrives ut, signeres og sendes samlet til Sør-Helgeland PPT. Ved henvisning fra andre instanser eller ved egenhenvisning utarbeides pedagogisk rapport av barnehage/skole i ettertid.

Ved henvisning til PPT sender man inn:


Litt informasjon om henvisning til PPT

Når personalet i barnehagen eller skolen opplever bekymring for et barn eller en elevs utvikling, vil dette være grunnlag for å se nærmere på bakenforliggende årsaker til at ting er som de er. Den aktuelle bekymring skal da, uten unntak, føre til at det legges til rette for utvikling hos barnet/eleven gjennom ulike tiltak. Dersom disse tiltakene ikke fører til en vesentlig bedring vil dette kunne være grunnlag for en henvisning til PPT.

Aktuelle henvisningsårsaker til PPT kan være:

 • Ulike funksjonshemninger
 • Forsinket utvikling
 • Hørselsvansker
 • Synsvansker
 • Forsinket språkutvikling
 • Uttalevansker
 • Vansker med adferd/samspill/sosioemosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • ADHD

Hvem kan Henvise til PPT?

 • Dersom de får samtykke fra barnets foreldre/foresatte kan skoler, barnehager, helsestasjonen, kommunalt hjelpeapparat, BUP, sykehus og lignende henvise til PPT
 • Eleven kan også henvises av sine foreldre/foresatte
 • Etter fylte 15 år kan elever og lærlinger på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra sine foresatte.
 

Sist oppdatert den 13.mar.2017