Helgelandskonferansen 2015

 

Dato: 26. – 27. mars 2015

Sted: Brønnøysund videregående skole, Brønnøysund

Sør-Helgeland Regionråd - i samarbeid med Helgeland Regionråd og Indre Helgeland Regionråd - har gleden av å invitere til Helgelandskonferansen 2015.

Helgelandskonferansen er blitt en årlig tradisjon og en viktig møteplass for engasjerte samfunnsutviklere på Helgeland. Konferansen arrangeres for 15. gang. Programmet er utarbeidet etter innspill fra regionrådene og vil blant annet inneholde følgende temaer: framtidige helsetilbud på Helgeland, samhandlingsreformen, folkehelseperspektiv og  samferdsel på Helgeland i fremtiden.

Se program her

 

 

 

Sist oppdatert den 25.mar.2015