Skole og PPT(rutiner og skjema)

Gjennom prosjektet "TPO- Tilpassa opplæring på Sør- Helgeland" er det utarbeidet felles rutiner for samarbeidet mellom skole og PPT som skal gjelde for alle skolene på Sør- Helgeland. Nærmere beskrivelse av prosjektet og rutinene kommer snart.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 13.mar.2017