Daglig leder i Trollfjell Friluftsråd på plass

Magne Ekker har nå tiltrått stillingen som daglig leder i nyetablerte Trollfjell Friluftsråd.

Trollfjell Friluftsråd er organisert som et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Leka i Nord-Trøndelag, Vega, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal.  Trollfjell Friluftsråd og Trollfjell Geopark skal samarbeide gjennom at geoparken, som ikke har egne ansatte, kjøper tjenester hos friluftsrådet.

Kommunene har lang erfaring med å tilrettelegge for friluftsliv og mye godt arbeid er gjennomført i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Gjennom friluftsrådet vil arbeidet bli mer fokusert og målrettet både i hver enkelt kommune, men også på tvers av alle medlemskommunene.

Hovedoppgaven til daglig leder blir å ha god dialog med kommunene for å finne tiltak som det skal satses på. Barn og unge kommer til å stå i fokus i en oppstartsperiode. En annen oppgave blir å finne samarbeidsformer mellom friluftsrådet og Trollfjell Geopark.

Sist oppdatert den 01.feb.2017