Protokoll- regionrådsmøte 4. - 5. april 2019

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd og fellesmøte med Helgeland Regionråd 4. - 5. april 2019 i Mosjøen.

Protokollen finner du her. (PDF, 340 kB)