Protokoll- regionrådsmøte 26. - 27. november 2018

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 26. - 27. november 2018 ombord på Hurtigruten og i Brønnøysund. 

Protokollen finner du her. (PDF, 554 kB)