Protokoll regionrådsmøte 12. - 13. mars 2018

Det ble avholdt møte i Sør-Helgeland Regionråd 12.-13. mars i Vevelstad.

Protokollen finner du her.