Algeseminar 11. januar 2018

Vurderer du å starte opp med algeproduksjon, eller er du nysgjerrig på hvilke muligheter algeproduksjon kan skape for deg?

Da er du velkommen til åpent algeseminar i Vevelstad 11. januar 2018. Her vil sentrale aktører fra næringen/fagmiljøet gi deg innsikt i temaet. Etter seminaret vil det bli mulighet for særmøter med aktørene.

Dato: torsdag 11. januar 2018

Sted: Vevelstad Allbrukshus / Rådhus

Tidspunkt: kl. 13.00

Påmeldingsfrist: 9. januar 2018

Seminaret er gratis.

Program

Algeseminar 11. januar 2018
Tidspunkt Innhold
13.00 Åpning v/ Sør-Helgeland Regionråd
Nettverk for Kompetansebygging- deling og vekst, Gunnar Skjellvik, styreleder i Algenettverk Nord AS og daglig leder i Polaralge AS
Makroalger som bærekraftig næring, Christian Bruckner, Salten Havbrukspark og Polaralge AS
En mulig strategi for utvikling av algenæringa i Nordland, Heidi Meland, koordinator for Algenettverk Nord AS og prosjektleder i Kigok
15.30 Avslutning
16.00 Særmøter

Det vil bli enkel servering under seminaret.

Arrangør: Sør-Helgeland Regionråd